Webbutveckling

Ibland kan tillfällen uppstå då du har ytterligare behov av specifika funktioner på din hemsida för att kunna bemöta dina kunders önskemål. Sådan webbutveckling kan vi hjälpa till med för att ytterligare stärka er konkurrenskraft.Vi gör helt enkelt smarta och enkla funktioner som gör livet lättare för dig och dina kunder.

Uppdatering

Innehåller din hemsida gamla uppgifter. Den kanske t.om är både besvärlig och dyr att uppdatera. Du kanske inte ens har tiden att uppdatera. Men med en inaktuell sida kan besökaren/kunden tappa intresse för att stanna kvar och hoppar då vidare.

Det här löser vi utan problem då till ett fast pris. Här kan man välja hur man vill att det serviceavtalet ska se ut. Ska det vara på timmar, halvårs- eller helårsavtal.

Hör av dig så tar vi en dialog vilket som passar för dig och din verksamhet.

Kommentera